Egelopvang de Vallei verleent u hierbij toegang tot https://www.egelopvangdevallei.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Egelopvang de Vallei behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op https://www.egelopvangdevallei.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Egelopvang de Vallei spant zich in om de inhoud van https://www.egelopvangdevallei.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. In het bijzonder zijn alle tarieven op https://www.egelopvangdevallei.nl onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Voor op https://www.egelopvangdevallei.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Egelopvang de Vallei nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Alle afbeeldingen op de website van Egelopvang de Vallei zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Egelopvang de Vallei. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Egelopvang de Vallei, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Egelopvang de Vallei en Nunc Ius behouden ons alle rechten voor.

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: Egelopvang de Vallei;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
 4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 5. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen of bezoek de website van Nunc Ius die voor ons deze disclaimer heeft opgesteld.